| | | |

Nové daňové pravidlá EÚ pre online obchod

Veľa spoločností využíva digitálne platformy na predaj tovarov či služieb, no príjem prostredníctvom nich nie je priznaný, takže sa z neho neplatí daň.

V dôsledku toho členské štáty prichádzajú o daňové príjmy a obchodníci na digitálnych platformách získavajú nespravodlivú výhodu oproti tradičným podnikom. EU prijalo nové pravidlo, ktoré sa vzťahuje aj na digitálne platformy v EÚ aj mimo nej, a nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Nové pravidlo je v skutočnosti zmenou a doplnením existujúcej smernice. To zaväzuje prevádzkovateľov digitálnych platforiem hlásiť vytvorené príjmy a členským štátom tieto informácie automaticky zdieľať. Príjmy generované prostredníctvom digitálnych platforiem tak budú vysledovateľné, takže na dani nie je možné „ušetriť“ ani v budúcnosti.

Novela by podľa odborníkov mohla zlepšiť výmenu informácií a spoluprácu medzi daňovými úradmi členských štátov. Umožňuje tiež úradníkom daňových orgánov jedného členského štátu byť prítomní počas vyšetrovania na území iného členského štátu. Nové pravidlá tiež umožňujú orgánom dvoch alebo viacerých členských štátov vykonávať spoločné inšpekcie.

Similar Posts