| | |

Brusel chce chrániť „špiónov“

Európska komisia navrhuje nové právne predpisy na posilnenie ochrany osôb, ktoré oznamujú zneužívanie v EÚ, ako sú podvody, daňové úniky, únik údajov alebo iné bezprávie.

Nový návrh bol vytvorený skutočnosťou, že protikorupčné organizácie kritizovali vedúce postavenie EÚ za to, že neposkytuje primeranú ochranu svojim obyvateľom pri hlásení nezákonných činov. Podľa prieskumu z roku 2016 je 36% pracovníkov, ktorí oznamujú zneužitie, potrestaných alebo negatívne diskriminovaných.

Mnoho nedávnych škandálov by nikdy neboli odhalené, keby oznamovatelia nemali odvahu. Luxleaks-úniky, Panama papers alebo škandál Cambridge Analytica tiež ukazujú, že ľudia s informátormi môžu hrať dôležitú úlohu pri odhaľovaní nezákonných aktivít.

Za správne konanie občana nemôže existovať žiadny trest. Frans Timmermans zdôraznil, že tento návrh je určený na ochranu zodpovedných za oznámení, ktoré sú v skutočnosti určené k ochrane verejného záujmu, obsahujú bezpečnostné opatrenia. Osoby ovplyvnené oznamovaním majú plné právo na prezumpciu neviny, právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces a práva na obhajobu – dodal viceprezident.

V nadväznosti na návrh Komisie vo všetkých spoločnostiach nad 50 zamestnancov alebo s ročným obratom viac ako 10 miliónov eur a viac,  by mali zabezpečiť vnútorné kanály, prostredníctvom ktorých môže ktokoľvek kto má informácie o zneužívaní, oznámiť príslušným úradom. Apeluje aj na mechanizmy ktoré by mali byť zavedené, pre prípad diskriminácie oznamovateľov. V súčasnosti sa v rámci EÚ neposkytuje rovnomerná ochrana oznamovateľom zneužití. Len desať členských štátov im poskytuje plnú ochranu, zatiaľ čo v iných krajinách je to len čiastočné, len pre určité sektory alebo kategórie pracovníkov.

Návrh ešte musia odsúhlasiť všetky členské štáty EÚ a Európsky parlament skôr, než sa stane zákonom. Túto prezentáciu uvítala spoločnosť Transparency International.

Similar Posts