|

Útok na EU kvôli pokute pre Apple

Európska komisia udelila rekordnú pokutu vo výške 13 miliárd eur pre spoločnosť Apple. Túto pokutu zdôvodnila tým, že spoločnosť Apple dostala dotáciu od Írska, ktorá však nebola priznaná právom. Po obdržaní tejto dotácie sa Apple snažila obísť aj daňové povinnosti v danom štáte. Proti tomuto kroku vyjadrila svoj nesúhlas samotná spoločnosť, Írsko ale aj USA.
Dlhodobé účinky kroku EU sa prejavia na každej spoločnosti, ktorá sa snaží optimalizovať svoje daňové zaťaženie. Krok Bruselu dáva jednoznačne najavo zámer, že EU nemá v záujme zveriť do rúk svojich členských štátov možnosť boja proti daňovým únikom, a tým pádom aj postihy pre také spoločnosti. Ak to bude tak, tak Írsko a Apple nie sú, a nebudú poslednými postihnutými v takejto kauze. Prvý človek Apple-u, Tim Cook sa vyjadril, že tento krok bude mať za následok stratu mnoho pracovných miest. Dôvodom prečo Apple premiestnila svoju výrobu do mesta Cork, je ten, že daňové zaťaženie v Írsku bolo priaznivé. Následkom pokuty bude zrušenie viac ako 6000 pracovných miest. Írsko zašlo ešte ďalej, a vyjadrilo kritiku na úkor Bruselu, že cieľom tejto politiky je zakázať členským štátom prijímať také zákony, aké uzná za vhodné. Írsko svojou daňovou politikou sleduje jeden jediný cieľ. Chce prilákať čo najviac nadnárodných spoločností na svoje územie. Tento zámer sa javí úspešným, keďže za posledný rok rástlo hospodárstvo Írska o 26%.
Proti rozhodnutiu sa vyjadrilo aj Ministerstvo financií USA. Podľa nich tento krok podlamuje kolená americko-európskej spolupráce. Podľa vyjadrenia analytikov z USA sa presunie do daňových rajov vyše 2 triliónov dolárov, ako následok tohto kroku. Preto USA vyzvala Brusel, aby v budúcnu začali spolupracovať voči takýmto spoločnostiam. Víťazom tejto kauzy sa podľa všetkého stane Veľká Británia, ktorej sa v budúcnosti nebudú týkať zákony prijaté EU, tým pádom sa stanú útočiskom takých spoločností, akou je Apple.

Similar Posts