Obmedzenie hotovostných platieb v EU

Už existujúca vyhláška proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ponechala určité medzery, ktoré sa teraz pokúšajú odstrániť rozšírením rozsahu regulačného rámca. Nová smernica sprísňuje pravidlá pre transakcie s hotovosťou a virtuálnymi platobnými prostriedkami. Nové pravidlo znemožňuje hotovostné platby nad 10 000 eur. Európska únia týmto obmedzením sťažuje pranie špinavých peňazí. Hoci horná hranica hotovostných…

Register KUV je v rozpore so zákonom

V súvislosti s luxemburským súdnym prípadom Súdny dvor Európskej únie (ES) preskúmal časť 4. smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá stanovuje, že členské štáty musia zabezpečiť, aby každý člen verejnosti mal prístup k skutočným vlastníkom podnikov a iným právnickým osobám registrovaným na ich území. V dvoch prebiehajúcich súdnych sporoch v Luxemburgu neúspešne…

Cyperské zlaté víza

Do januára 2023 cyperská vláda odobrala viac ako 200 ľuďom občianstvo získané v rámci už ukončeného programu zlatých víz. Je naozaj nepríjemné, že vo všetkých prípadoch ide o uzavretý obchod, takže získané občianstvá za investíciu boli následne odobraté. Cyperský pas, o ktorý sa dá výmenou za investíciu márne žiadať, dostalo podľa správ 222 ľudí, 66…

| | |

Globálna minimálna daň nestačí! Prichádza jednotný systém zdaňovania právnických osôb?

Európska komisia predstavila svoje plány na vytvorenie jednotného systému dane z príjmu právnických osôb v celej EÚ na boj proti daňovým únikom nadnárodných spoločností. Doterajšie pokusy zlyhali pre odpor niektorých členských štátov s nízkymi daňami (Írsko, Luxembursko a Holandsko). Teraz by však Spojené štáty uprednostnili riešenie, ktorú navrhol Biden, a to globálnu korporátnu daň vo výške…