| |

Prečo sa oplatí založiť si offshore účet?

Založiť si offshore bankový účet sa neoplatí iba majetným ľuďom. Prostriedky potrebné k založeniu offshore bankového účtu sa líšia v každej offshore banke, pričom každá osoba si vie nájsť ten vyhovujúci produkt pre svoje potreby. Je nutné poznamenať, že termín „offshore bankový účet“ označuje každý účet založení v záhraničí.
Vzorec trošku komplikuje fakt, že existujú banky poskytujúce iba offshore služby. Sú to banky, ktoré poskytujú služby obvzlášť diskrétne, a nie v poslednom rade legálne. Pri poskytovaní dodržujú mieste a medzinárodne predpisy v oblasti týchto služieb. Mnoho ľuďom sa po vyslovení termínu „offshore účet“ zjaví človek príp. spoločnosť ktorá ma za cieľ jediné, a to obísť povinnosť platiť dane. To však nie je pravdou. Tou najdôležitejšou otázkou v tejto oblasti je bezpečnosť a diskrétnosť.

Čo ohrozuje bezpečnosť vkladov držaných „doma“?

Po mnohoročných skúsenostiach z našich končín je zrejmé, že sa oplatí držať svoje vklady tam, kde sú v naprostom bezpečí. Pod termínom bezpečie rozumieme vylúčenie toho stavu, kedy banky i napriek štátnemu krachu, štátnym nariadeniam a pod. udalostiam sú schopné otvoriť svoje pobočky a ďalej poskytovať svoje služby, tj. sú absolútne nezávislé od týchto udalostí.
Založiť si offshore účet nie je nezákonné. V prípade, ak sa majiteľ takého účtu dopustí trestného činu vo vlastnej alebo inej krajine, nie je možné nájsť banku, ktorá by chránila takého klienta, a bola by nespolupracujúca s medzinárodnými orgánmi činnými v trestných konaniach (Interpol atď.). Avšak výraznou atraktivitou takýchto inštitúcií spočíva v ochrane svojich klientov od zbytočnej transparencie týkajúcich sa transakcií a dát. Samozrejmosťou poskytnutia týchto služieb, je dodržiavanie všetkých predpisov týkajúcich sa offshore bankových služieb.
Mnoho akcionárov alebo spoločníkov firiem si chráni svoje vklady pred špionážou konkurencie, ale takýto účet výborne poslúži aj počas manželstva, pre prípad ochrany svojich financií pri rozvodovom konaní. Nezávsilé úspory od svojej manželky príp. manžela sú záchranným kolesom v prípade manželskej krízy.

Sú takéto účty bezpečné?

V rámci EU, Švajčiarska či USA sú naše vklady chránené do určitej výšky, ktorú zaručuje štát. Nevzťahuje sa to ale na tzv. daňové raje. Pri štátnom prevrate, štátnom krachu a podobných udalostiach nie sú vklady chránené a sú v nebezpečí. Je nutné si pre to pred založením si účtu v takýchto krajinách si naštudovať platné právne predpisy. Sú ale vysoko hodnotené banky aj v týchto krajinách, ktoré si takýto krok nemôžu dovoliť.

Ako si spravovať účet založení v záhraničí?

Kľúčom k bezpečnej a rýchlej správe takýchto účtov, je online bankovníctvo.

Similar Posts