Obmedzenie hotovostných platieb v EU

Už existujúca vyhláška proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ponechala určité medzery, ktoré sa teraz pokúšajú odstrániť rozšírením rozsahu regulačného rámca. Nová smernica sprísňuje pravidlá pre transakcie s hotovosťou a virtuálnymi platobnými prostriedkami.

Nové pravidlo znemožňuje hotovostné platby nad 10 000 eur. Európska únia týmto obmedzením sťažuje pranie špinavých peňazí. Hoci horná hranica hotovostných platieb bola na úrovni EÚ stanovená na 10 000 eur, členské štáty budú mať možnosť stanoviť si aj spodnú hranicu.

Nové pravidlá Európskej únie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pokrývajú celý sektor kryptomien a vyžadujú, aby všetci poskytovatelia kryptomien vykonávali náležitú starostlivosť voči svojim zákazníkom. To znamená zvýšenú starostlivosť o zákazníka a kontrolu. Podľa nového nariadenia Európska únia vyžaduje, aby poskytovatelia krypto služieb uplatňovali opatrenia povinnej starostlivosti o zákazníka pri vykonávaní transakcií do 1 000 eur alebo viac.

Podľa úradov zločinci radi používali šperky, drahé kovy a drahé hodinky na pranie špinavých peňazí. Pôsobnosť vyhlášky sa vzťahuje aj na finančných sprostredkovateľov tretích osôb, ako sú osoby obchodujúce s drahými kovmi, drahými kameňmi a kultúrnymi predmetmi, ako aj na klenotníkov, hodinárov a zlatníkov.

EÚ bude využívať aj zoznam nespolupracujúcich krajín pre finančnú akčnú skupinu (FATF). V súlade s tým bude existovať čierny a sivý zoznam EÚ. S cieľom efektívne fungovať, hneď ako sa na jeden z týchto zoznamov pridá tretia krajina, EÚ uplatní opatrenia primerané rizikám, ktoré krajina predstavuje.

Similar Posts