Založenie spoločnosti v Maďarsku

Založenie maďarskej s.r.o. (Kft.)

Od 1.1.2017 sa daň z príjmu zníži na 9%, čím sa Maďarsko de facto stáva daňovým rajom, a stane sa štátom s najnižšou daňou z príjmu v celej EU. Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (Korlátolt Felelősségű Társaság, kft.) sa vyžaduje splatenie základného imania, a to vo výške 3.000.000,- HUF. Vyžaduje to nový Občiansky zákonník, ktorý vstúpil do platnosti  15.03.2014. Avšak okrem  odseku 3:133§ nikde nie je pevne stanovené a limitované obdobie, do ktorého základné imanie musí byť splatené. Pri založení spoločnosti je vyhovujúce iba prehlásenie o jeho splatení.  Základné imanie postačuje „fyzicky“ splatiť až po nahromadení sumy potrebnej na splatenie základného imania na účte (účtoch) spoločnosti. Za základné imanie sa môžu považovať aj naakumulované prostriedky na účte, účtoch, ktoré sú, alebo boli predmetom úhrad od obch. partnerov (obrat). Jedinými obmedzeniami do doby, kým základné imanie nie je fyzicky splatené, sú zákaz vyplácania dividend a predaj spoločnosti. Spoločnosť môže založiť jeden spoločník, ktorý môže zastať aj funkciu konateľa. Konateľom môže byť iba bezúhonná osoba staršia ako 18 rokov. Po založení sa spoločnosť môže registrovať za platcu DPH. Sídlo spoločnosti musí byť v Maďarsku, ktoré vieme zabezpečiť. Celý proces založenie trvá približne 7-10 pracovných dní.

Zhrňme si, čo Vám vieme zabezpečiť

Kontakt

0940 333 255

Adresa: M.R. Štefánika 1 Levice 934 01