Založenie offshore spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti sprostredkovania / zakladania offshore spoločností, medzinárodného daňového a odvodového plánovania a poradenstva, daňovú optimalizáciu a založenia bankových účtov.

Našim prvoradým cieľom je poskytovanie odborných korporátnych služieb vyznačujúcich sa nezávislým a tvorivým myslením, a udržať našu dôveryhodnú povesť.

Naša práca je založená na vzájomnej dôvere s každým jednotlivým klientom medzinárodnej spoločnosti, ako aj s malými a strednými podnikateľmi. Každý náš klient si zaslúži tú najprofesionálnejšiu starostlivosť, ako aj riešenia šité na mieru, ktoré berú do úvahy špecifiká a požiadavky jeho podnikania.

Naše služby ohľadom offshore spoločností, bankových účtov a optimalizácie daní

Zakladanie offshore (medzinárodných) / tuzemských spoločností (v akejkoľvek jurisdikci podľa vlastného výberu z našej ponuky)

Poradenstvo a pomoc v obchodných záležitostiach

Miestne a offshore (medzinárodné) bankové účty

Riadenie spoločností

Asistencia pri zápise zmien v ORSR pre nové, ale aj existujúce offshore spoločnosti​

  • výpis z príslušného obchodného registra danej jurisdikcie (Cetificate of Incumbency)
  • potvrdenie o dobrom postavení spoločnosti (Certificate of Good Standing)
  • vypracovanie podkladov pre zápis zmien
  • notárske overenia podkladov a následná superlegalizácia, tzv. apostila
  • overenie a pomoc s valnými zhromaždeniami
  • a mnoho ďalších služieb
Pri podrobnejšie informácie o zoznam jurisdikcií nás prosím kontaktujte.

Medzinárodné daňové plánovanie, optimalizácia daní, daňové poradenstvo

Poskytovanie nominee akcionárov, riaditeľov a sekretárov

Virtuálne sídla

Kompletný rad právnych a administratívnych podporných služieb (vypracovanie zmlúv atď.)

Overenie pravosti Vašej apostille

0 +
Počet založených spoločností od roku 2017
0 +
Počet nami spravovaných spoločností od roku 2017
0 +
Počet založených bankových účtov

Služby poskytujeme v týchto jurisdikciách

Služby ohľadom offshore spoločností, bankových účtov a optimalizácie daní

Seychelles

British Virgin Islands

Mauritius

Hong Kong

Belize

Sv. Vincent a Grenadíny

Panama

Cyprus

Prečo offshore spoločnosť / účet ?

Offshore produkty sú ideálnym prostriedkom na absolútne dosiahnutie anonymity, čím sa firemné údaje stávajú dôvernými, bez akýchkoľvek požiadaviek auditu alebo hlásenia. Ak to všetko skombinujete s ručením obmedzeným bez požiadavky splatného kapitálu a právneho oslobodenia od dane s možnosťou využitia nominee služieb, tak sú offshore služby tým najlepším riešením pre tvorbu štruktúryn a optimalizáciu svojho podnikania pre dosiahnutie najvyššieho zisku z podnikania, a vykonávania činnosti po celom svete.

V čom spočíva úspech offshore spoločností?

Zaistenie všetkých potrebných služieb pre podnikanie, kde spoločnosti môžu mať všetky potrebné prvky na efektívne, účinné a ziskové fungovanie. Ich zvláštnosti spočívajú v špecifikáciách a v službách ktoré praktické a cenovo dostupné, medzi ktoré patrí manažment, marketing, služby rovno z ústredia, sídla spoločností, poštovné služby, fax, sektretárske služby, právne a účtovnícke služby.

Najúspešnejšiou jurisdikciou sú Seychelské ostrovy. Prečo?

IBC (International Business Companies) spoločnosti založené na seychelských ostrovoch sú oprávnené podnikať na celom svete a sú oslobodené od dane.

Kľúčové vlastnosti a výhody

Offshore bankové účty

Finančný svet záhraničných účtov je navrhnutý tak. aby uľahčila ochranu majetku, rovnako ako aj výhody pre väčšie spoločnosti. Odporúčame offshore bankové účty iba v tých krajinách, ktoré stále rešpektujú práva každého jedinca v každej záležitosti a maximálne dodržujú bankové tajomstvo. Offshore bankový účet Vám ponúka

Založenie bankových účtov od €799

Ceny

Cenník založenia offshore spoločností.
Pre ostatné krajiny nás prosím kontaktujte.

Cyprus full nominee offshore spoločnosť + bankový účet
3599 v ďalších rokoch 1599€
  •  
Seychely full nominee offshore spoločnosť
1599 v ďaLších rokoch 749€
  •  
Belize full nominee offshore spoločnosť
1599 v ďalších rokoch 749€
  •  
Založenie maďarskej s.r.o. (Kft.)
1000 v ďalších rokoch €649
  •  

Najnovšie články z blogu

Obmedzenie hotovostných platieb v EU

Už existujúca vyhláška proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ponechala určité medzery, ktoré sa teraz pokúšajú odstrániť rozšírením rozsahu regulačného rámca. Nová smernica sprísňuje

Register KUV je v rozpore so zákonom

V súvislosti s luxemburským súdnym prípadom Súdny dvor Európskej únie (ES) preskúmal časť 4. smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá stanovuje, že

Kontakt

0940 333 255

Adresa: M.R. Štefánika 1 Levice 934 01