|

VÁŽNE SANKCIE ZA NESPLNENIE POVINNOSTÍ HLÁSENIA O TRANSAKCIÁCH

Smernica EÚ o podávaní správ (DAC6), ktorá sťažuje vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, nadobudne účinnosť 1. júla 2020, čo znamená, že do šiestich mesiacov je potrebné, aby povinné osoby poskytli údaje, ohľadom cezhraničných finančných transakciách. Týchto šesť mesiacov sa môže zdať ako veľa, ale v mnohých prípadoch je ťažké určiť, ktoré transakcie podliehajú oznamovaniu. Uvedená smernica…