|

VÁŽNE SANKCIE ZA NESPLNENIE POVINNOSTÍ HLÁSENIA O TRANSAKCIÁCH

Smernica EÚ o podávaní správ (DAC6), ktorá sťažuje vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, nadobudne účinnosť 1. júla 2020, čo znamená, že do šiestich mesiacov je potrebné, aby povinné osoby poskytli údaje, ohľadom cezhraničných finančných transakciách. Týchto šesť mesiacov sa môže zdať ako veľa, ale v mnohých prípadoch je ťažké určiť, ktoré transakcie podliehajú oznamovaniu.

Uvedená smernica EÚ vyžaduje, aby sa členské štáty navzájom informovali o cezhraničných transakciách zameraných na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam prostredníctvom automatickej výmeny informácií. Potrebné údaje musí daňovému úradu zaslať konzultant zapojený do systému alebo samotný daňovník. Poskytovanie informácií je potrebné najmä v prípadoch, keď strany využívajú rozdiely v právnych predpisoch týkajúcich sa daní a výmeny informácií.

Je ťažké presne posúdiť, na ktoré transakcie sa bude nariadenie vzťahovať, čo si v mnohých prípadoch vyžaduje podrobné preskúmanie. Ak sa na transakcii podieľa niekoľko osôb, môže byť tiež ťažké identifikovať osobu, od ktorej sa požaduje poskytnutie informácií. Ak spoločnosť nezamestnáva konzultanta, bude musieť sama posúdiť, aké transakcie pošle daňovým úradom v roku 2020.

Tieto informácie musia tiež poskytnúť daňovému orgánu, spolu s podrobnými informáciami, ktoré spoločnosti môžu všeobecne považovať za obchodne citlivé. Zahŕňajú prieskum pridružených spoločností v rámci dohody, podrobné predstavenie dohody, hodnotu transakcie a podrobnosti o atribúte, ktorý vedie k zverejneniu. Nedodržanie alebo nesplnenie povinnosti poskytnúť informácie môže mať za následok uloženie pokuty.