Zdaní sa Google?

Proti obchádzaniu povinnosti s pod platenia daní nadnárodnými spoločnosťami sa doteraz nepodarilo nájsť žiaden účinný „liek“. Ale možno svitá na lepšie časy, hlavne v prípade Google-u. Maďarsko predstavilo model, ktorý by mohol byť úspešný v boji proti nadnárodným spoločnostiam a ich daňovej politike.
Tieto spoločnosti, ktoré v daných štátoch vykazujú nemalé zisky, ale do „spoločnej kasy“ odmietajú prispievať, svojim konaním oberajú spoločnosť o právom žiadané. Svoje zisky prečleňujú cez zložitú štruktúru do krajiny s najnižším daňovým zaťažením. Proti tejto praktike sa spoločne postavila Višehradská štvorka na čele s Maďarskom, ktoré navrhuje zaviesť tzv. daň z finančných zdrojov pre tie spoločnosti, ktoré síce v danom štáte vykonávajú svoju činnosť, ale svoje zisky prečleňujú do záhraničia, čím oberajú štátnu kasu o nemalé zisky. Proces by bol taký, že pri transakciách danej spoločnosti by banky zadržali určité percento zo sumy, ktorá má byť prevedená na záhraničné účty, ako preddavok dane, a tá by putovala ďalej na účet daňového úradu príslušného štátu. Spoločnosť by potom mala povinnosť dokazovať, že zadržaný preddavok postačuje na krytie svojej daňovej povinnosti v danej krajine, a to na základe obratu v tej danej republike (napr.: smerodajným pri spoločnosti Amazon by bolo množstvo predaného tovaru v rámci danej krajiny). Tento proces by nepostihoval iba Google, ale by sa použilo ako riešenie pri spoločnosti Facebook, Amazon, Starbucks a pod. V4 odporúča pre EU, aby sa pri svojej daňovej politike vybrala týmto smerom. Či tak urobí, je otázkou budúcnosti.

Similar Posts