|

Ostane bezbečný PayPal a Neteller?

Po zavedení automatickej výmeny informácií v oblasti daní a bankových dát sa mnohí zaujímajú o diskrétne inštitúcie. Dobrou správou je, že veľké elektronické finančné inštitúcie (PayPal alebo Neteller) nebudú mať povinnosť hlásiť údaje o svojich klientoch. Je už istým faktom, že finančné inštitúcie štátov, ktoré neprijali návrh OECD ohľadom automatickej výmeny informácií, ostanú diskrétne a…