| | | | | |

Zoznam najatraktívnejších daňových rajov na svete

Bermudy sa stali najatraktívnejšou destináciou spomedzi daňových rajov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Oxfam. Zoznam obsahuje 15 krajín, a zaujímavosťou je, že tretina z nich sa nachádza v EU.
Dobročinná organizácia bojujúca proti globálnej chudobe Oxfam zostavila rebríček s názvom „Daňová vojna:  nebezpečná daňová súťaž vo svete“, ktorá obsahuje 15 štátov, v ktorých je najjednoduchšie sa vyhnúť plateniu daní. „Vyhnúť sa“ samozrejme neznamená nelegálne obchádzať zákonnú povinnosť. Cieľom spoločnosti je poukázať na tie štáty, ktoré používajú tri najnebezpečnejšie aspekty daňovej politiky, t.j.: nízka daň z príjmov, daňové úľavy, bojkot výmeny informácií v oblastí dane.
Oxfam dúfa, že na základe zverejneného zoznamu, vlády pristúpia k opatreniam, ktoré by zamedzili činnosť firmám registrovaným v tzv. offshore destináciách. Oxfam však zdôrazňuje, že ich zoznam nie je totožný so zoznamom EU, a bol vytvorený na základe iných kritérií. Zoznam je nasledovný:
1.    Bermudy: 0% daň z príjmu, 0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom, a neposkytuje žiadne informácie o daňových subjektoch.
2.    Kajmanie ostrovy: 0% daň z príjmu, 0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom, a neposkytuje žiadne informácie o daňových subjektoch.
3.    Holandsko: 0% zrážková daň, daňové úľavy, podpora znižovania daňového základu.
4.    Švajčiarsko: 0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom, a podporuje znižovanie profitu.
5.    Singapur: daňové úľavy, 0% zrážková daň, podpora znižovania daňového základu.
6.    Írsko: Nízka daň z príjmu, daňové úľavy a podpora znižovania daňového základu.
7.    Luxembursko: daňové úľavy, 0% zrážková daň, podpora znižovania daňového základu.
8.    Curacao: daňové úľavy, 0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom, a podporuje znižovanie profitu.
9.    Hong Kong: daňové úľavy, 0% zrážková daň, podpora znižovania daňového základu.
10.    Cyprus: daňové úľavy, 0% zrážková daň, podpora znižovania daňového základu.
11.    Bahamy: 0% daň z príjmu, 0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom.
12.    Jersey: 0% daň z príjmu, 0% zrážková daň a podpora znižovania daňového základu.
13.    Barbados: Nízka daň z príjmu,  0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom.
14.    Mauritius: Nízka daň z príjmu,  0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom.
15.    Britské Panenské ostrovy: 0% daň z príjmu, 0% zrážková daň. Vláda sa nezúčastňuje v žiadnej forme v medzinárodnom boji proti daňovým únikom.
Po zverejnení zoznamu Bermudy okamžite zahájili protest. Podľa vyjadrenia ministra financií, je zistenie Oxfamu, a zaradenie na prvú priečku zoznamu, je úplne mylnou domnienkou. Podľa vyjadrenia kompetentných úradov, Oxfam nebral ohľad na ich špeciálne nastavenú obchodnú štruktúru a daňový systém. Minister financií zdôraznil, že ako suverénny štát majú nárok na vlastné podmienky v oblasti daňovej politiky, čo potvrdila aj OSN. Podobný názor zastal aj írsky minister financií.

Similar Posts