| | | |

Zavádza EÚ novú zbraň proti daňovým únikom?

Ďalšou zbraňou EÚ na boj proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu zo strany nadnárodných spoločností by bola podľa návrhu predloženého EP povinné zverejnenie, aký obrat a zisk dosiahli, a akú daň z príjmu právnických osôb zaplatili v jednotlivých členských štátoch alebo v krajinách na čiernej listine EÚ, spoločnosti s obratom nad 750 miliónov EUR.

Výška zaplatenej dane z príjmu právnických osôb jasne odráža, keď niekto robí triky; teda sa ukáže, ak podnik nie je zdaňovaný zo svojich výnosov tam, kde skutočne generoval zisky. Ako vieme, je to najväčšia zbraň multi firiem, ktorá znižuje rozpočty EÚ a jej členských štátov o miliardy. Cieľom návrhu je ukončiť túto prax.

Plánuje sa, že návrh by mohol byť prijatý v priebehu roka 2021, takže sa očakáva, že zainteresované strany zverejnia údaje o dani z príjmov právnických osôb v priebehu niekoľkých rokov. Ako je známe, nielen EÚ, ale aj OECD tvrdo pracuje na zastavení tejto formy daňových únikov. Tomuto účelu slúžia aj cezhraničné smernice ATAD (anti-avoidance) a povinnosť podávať správy o transferovom oceňovaní podľa jednotlivých krajín (odhlasovaný EP 4. mája 2017). Dúfajme, že zverejnenie údajov o dani z príjmu právnických osôb zníži motiváciu plánovať daň.

Similar Posts