|

Útok na EU kvôli pokute pre Apple

Európska komisia udelila rekordnú pokutu vo výške 13 miliárd eur pre spoločnosť Apple. Túto pokutu zdôvodnila tým, že spoločnosť Apple dostala dotáciu od Írska, ktorá však nebola priznaná právom. Po obdržaní tejto dotácie sa Apple snažila obísť aj daňové povinnosti v danom štáte. Proti tomuto kroku vyjadrila svoj nesúhlas samotná spoločnosť, Írsko ale aj USA….