EU chystá čiernu listinu daňových rajov

Brusel usilovne pracuje na zozname takých krajín, ktoré nejavia ochotu spolupracovať ohľadom výmeny informácií týkajúcich sa daní. Zoznam má byť konečný do konca roka 2017, avšak prvá etapa bola ukončená v septembri 2016. EU prijala rozhodnutie začiatkom roka 2016, v prípade tvorby programu pre obmedzenie daňových únikov. Skladá sa z troch etáp. V prvej etape…