|

Stav projektu výmeny informácií vo Švajčiarsku

Po veľkom očakávaní, zhruba ped mesiacom SFTA (švajčiarsky spolkový daňový úrad) zverejnil návrh koncepcie pre finančné inštitúcie, ako postupovať pri dodržiavaní zákona o automatickej výmene informácií. Spomenutý zákon vstupuje do platnosti 1. januára 2017, avšak samotný tok informácií sa spúšťa až v roku 2018.

Švajčiarsko doteraz podpísalo 10 dohôd o výmene informácií, a to s EU, s Austráliou, s Kanadou, s Guernsey, s ostrovmi Man, s Islandom, s Japonskom, s ostrovmi Jersey, s Nórskom a s Južnou Kóreou. Je nutné poznamenať, že švajčiarske predpisy týkajúce sa automatickej výmeny informácií sú v súlade s medzinárodnými požiadavkami, v určitých častiach si však táto alpská krajina vybojovala špeciálne zvýhodnenia.

Švajčiarsko deklarovalo, že požiadavky automatickej výmeny informácií resp. sprístupnenie nepožaduje len od hore spomenutých krajín, ale aj od tzv. pridružených krajín. Spôsob toku týchto informácií resp. spôsob ich výmeny nie je presne definovaný.

Koncepcia vymenúva inštitúcie, ktorých sa automatická výmena netýka. Tými sú: vlády a štátne inštitúcie, penzijné fondy, kolektívne švajčiarske investičné fondy, ústredný správca vkladov a právnicke osoby ponúkajúce investičné služby. Otázkou však je, či tieto výhody budú v súlade s medzinárodnými požiadavkami?

Pravdou je, že v požiadavkach nefiguruje, ale Švajčiarsko požaduje od finančných inštitúcií registráciu do 31. decembra 2017 na spolkovom daňovom úrade. Kto tak neurobí, riskuje finančný postih vo výške až 250.000,- CHF. Samozrejmosťou budú aj kontroly zo strany spolkového daňového úradu. Finančné inštitúcie sú povinné do 31. januára informovať svojich klientov o aspektoch poskytnutých informácií, a nie v poslednom rade aj o krajinách, ktorým budú resp. boli poskytnuté tieto informácie. Ak niečo medzi informáciami bude nepresné, klient bude mať možnosť požiadať o opravu.
Výmena sa týka každého švajčiarského rezidenta, ktorý má investície v tejto alpskej krajine, alebo mimo nej. Investície mimo švajčiarska je daňový rezident povinný nahlásiť prislúchajúcemu kantonskému daňovému úradu do 31. decembra 2017.

Similar Posts