| |

PREHODNOTENÁ ČIERNA LISTINA KRAJÍN

Dňa 18. februára 2020 boli do zoznamu krajín a území nespolupracujúcich s Európskou úniou v daňových záležitostiach pridané ďalšie krajiny. Je pravda, že odtiaľ boli odstránené aj mnohé.

Do čiernej listiny EÚ boli pridané ďalšie štyri krajiny alebo územia – Kajmanské ostrovy, Palau, Panama a Seychely, pretože nespĺňali požadované normy v stanovenej lehote. Pripojili sa k ôsmim územiam – Americká Samoa, Fidži, Guam, Samoa, Omán, Trinidad a Tobago, Vanuatu a Americké Panenské ostrovy – ktoré sú už na zozname, pretože stále nespĺňajú požiadavky. Naopak, viac ako polovica krajín uvedených v zozname 2019 bola zo zoznamu úplne odstránená, pretože v súčasnosti spĺňajú všetky normy dobrej správy daní. V rámci procesu zaradenia do zoznamu EÚ sa krajiny a územia hodnotia na základe troch hlavných kritérií: daňová transparentnosť, spravodlivé zdanenie a účinná hospodárska prítomnosť.

Pred aktualizáciou v októbri 2020 budú Komisia a členské štáty pokračovať v dialógu o zozname krajín a území, ktoré si v plnej miere neplnia svoje záväzky. Ďalšou prioritou je monitorovať krajiny, ktoré už tieto normy spĺňajú, aby sa zabezpečilo uplatňovanie dobrej správy daní. Zoznam EÚ zostáva dynamickým procesom, ktorý sa bude v nadchádzajúcich rokoch naďalej vyvíjať, aby držal krok s medzinárodným vývojom.

Ministri financií ECOFIN aktualizujú zoznam EÚ na základe odporúčaní skupiny pre kódex správania v oblasti zdaňovania podnikov. Skupina pre kódex správania je zložená z odborníkov z členských štátov a zodpovedá za monitorovanie spravodlivej daňovej súťaže v EÚ a voči tretím krajinám. Na základe hodnotení Komisie skupina pre kódex správania rozhodne, či jurisdikcia splnila svoje záväzky, a vydá odporúčanie ministrom financií EÚ. Komisia tiež úzko spolupracuje s OECD s cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú koordináciu medzi prácou v EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Similar Posts