| | |

Poľsko a Slovensko očakávajú od Európskej únie konzistentnú daňovú politiku

Poľsko a Slovensko očakávajú od Európskej únie konzistentnú daňovú politiku, ktorá bráni veľkým medzinárodným spoločnostiam presmerovať svoje zisky do daňových rajoch.
Hlavy štátov obidvoch krajín diskutovali vo Varšave, hlavne o ekonomických otázkach. Súhlasili s tým, že každá spoločnosť, či už malá alebo veľká, by mala platiť dane za rovnakých podmienok. Slovenský premiér Peter Pellegrini povedal, že ak medzinárodná spoločnosť vyprodukuje svoje zisky v našej krajine, daň je splatná tu, tak ako ju platia občania alebo menšie spoločnosti. Je poľutovaniahodné, že ústredia veľkých medzinárodných spoločností sú v daňových rajoch a pre Európsku úniu to je prijateľné.
Bratislava a Varšava sa dohodli na užšej spolupráci s cieľom vyhnúť sa daňovým únikom, a tiež sa podieľali na spoločnom postoji pri tvorbe rozpočtov EÚ 2021-2027. Poľský predseda vlády je presvedčený, že je schopný získať spoločný názor k rozpočtu EÚ spolu s ďalšími členmi Višehradskej 4. Podľa Mateusza Morawieckého by sa rovnováha a solidarita rozdelenia mala zachovať v rozpočte.

Similar Posts