| | | |

Dva kroky vpred, dva nazad, čo to je? – Offshore čierna listina

Rada Európskej únie opätovne upravila zoznam nespolupracujúcich krajín z hľadiska daní. Krajiny, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené Radou a neprijmú vhodné opatrenia proti daňovým únikom, daňovým podvodom a financovaniu terorizmu, budú na čiernej listine daňových rajov EÚ. Takouto požiadavkou je napríklad transparentnosť alebo výmena daňových informácií. Na základe rozhodnutia poroty boli Kajmanské ostrovy a Omán vyškrtnuté zo zoznamu a boli pridané Anguilla a Barbados.

Krajiny budú do zoznamu pridané alebo odstránené po podrobnom a hĺbkovom preskúmaní. Tak to bolo aj v prípade Anguille a Barbadosu; rada zistila, že fungovanie ich daňových systémov nezabezpečuje fiškálnu transparentnosť a, že sú narušené aj medzinárodné očakávania týkajúce sa výmeny informácií. Kedy krajina padne, závisí od jej ochoty uplatňovať a implementovať smernice a návrhy EÚ do svojho právneho poriadku. Aj to sa preveruje, a tak sa ukazuje, že Kajmanské ostrovy v septembri 2020 upravili oblasti, proti ktorým EÚ namietala (regulácia fondov kolektívneho investovania), tak, aby to spĺňalo očakávania.

V prípade Ománu bol problém v tom, že mnohostranný dohovor OECD o vzájomnej daňovej pomoci nebol ratifikovaný, ale teraz je implementovaný, takže bola prijatá legislatíva o automatickej výmene informácií. Okrem toho krajina podnikla všetky potrebné kroky na zabezpečenie efektívnej výmeny daňových informácií so všetkými členskými štátmi EÚ. V súčasnosti je na čiernej listine 12 štátov: Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Seychely, Samoa, Trinidad a Tobago a Vanuatu.

Na sivom zozname sú tie krajiny, ktoré zatiaľ nespĺňajú očakávania, ale zaviazali sa podniknúť príslušné kroky, tak urobiť. Bosna a Hercegovina a Mongolsko boli teraz zo zoznamu odstránené, keďže začali ratifikovať Mnohostranný dohovor OECD o vzájomnej daňovej pomoci. Rada každých šesť mesiacov aktualizuje čierny a sivý zoznam nespolupracujúcich krajín.

Similar Posts