| | | | |

Čo je IBC?

 

International Business Company, v skratke IBC. Málokto pozná túto formu obchodnej spoločnosti, pričom jej pomocou sa dá výrazne znížiť daňové zaťaženie.

IBC je vlastne alias pre offshore spoločnosti, pričom kde je možnosť si založiť takúto formu spoločnosti, tam existuje aj tzv. špeciálny zákon o IBC. Takáto spoločnosť je väčšinou registrovaná v takej krajine, kde je daňové zaťaženie veľmi nízke, alebo žiadne. IBC má za povinnosť odvádzať iba tzv. ročný licenčný poplatok, z čoho teda vyplýva, že nemá za povinnosť predkladať daňové priznanie, a tým pádom viesť účtovníctvo. Cenou týchto výhod  je, že IBC nesmie vykonávať podnikateľskú činnosť v krajine registrácie. Najpopulárnejším miestom pre registráciu IBC sú Seychely, Belize a Nevis. Pozrime sa spolu na jeden príklad pre oblasť využitia IBC.

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou niečoho, napr. v Číne. Produkt predáme za najnižšiu možnú cenu pre IBC, tá následne daný produkt speňaží za reálnu trhovú cenu v rámci EU. Keďže IBC disponuje aj účtom za nákup, tak aj za predaj, z ktorých je zrejmé, že svoju činnosť v mieste registrácie nevykonávala, nemá za povinnosť odvádzať žiadnu daň zo zisku v krajine registrácie.

Ponímanie IBC spoločností vo svete je rôznorodá. V EU a USA sa snažia sťažiť činnosť týmto spoločnostiam. Sú aj štáty, ktoré naopak podporujú túto formu podnikania (Čína, UAE atď.). Založiť si IBC je ľahké, avšak je nutná konzultácia pre zakladateľa o povinnostiach a možnostiach takejto spoločnosti.

Similar Posts