5 najatraktívnejších krajín v oblasti investovania

Daň z úrokov, daň z príjmu. To sú výrazi, ktoré sú odstrašujúcim pre každého investora, pretože môžu výrazne znížiť zisk z investovaného kapitálu. Väčšina štátov ich aktívne používa, ale nájdu sa aj svetlé výnimky.
Nájdu sa krajiny, ktoré sa rozhodli, že na zisky z investícií nevyrúbia žiadnu daň. Veľký počet z nich sa považuje aj za daňový raj. Ďalšie akými sú Irán či Egypt, sú zas neatraktívne kvôli situácií, v ktorej sa nachádzajú. Pozrime sa ale na tie, v ktorých môžeme „točiť“ svoje peniaze bez nutnosti odvádzať dane.
5. Belgicko
Táto všetkým dobre známa malá krajina je živým príkladom vo svete cezhraničného toku investícií. Gerard Depardieu často cestoval do Belgicka za účelom vyhnúť sa vysokej dani zo zisku vo svojej domovskej krajine. Spoločnosť LVMH vyrábajúca luxusné produkty, ktorého majiteľ Bernard Arnault pochádzajúci taktiež z Francúzska, presunul svoje sídlo z „rodinných dôvodov“ do Belgicka. Skutočným dôvodom bol však cieľ vyhnúť sa tzv. dani z luxusu, ktorú sa snažila zaviesť francúzska socialistická strana. Belgicko ponúka najlepšiu daň z kapitálového zisku a to na úrovni 0%. Práve preto sa dostala na pomyselnú priečku 5.
4. Malajzia
Malajzia tak isto ako jeho južný sused Singapúr, nevyrúbe žiadnu daň v prípade zisku vyprodukovaného predajom akcií. Taktiež od roku 2007 sú oslobodené od dane zisky z investícií do nehnuteľností. Stojí za reč aj ten fakt, že zisky vyprodukované mimo svojho územia sú taktiež oslobodené od dane. Tento fakt sa týka aj offshore spoločností. Malou prekážkou pri investíciách do nehnuteľností je ten fakt, že pri predaji počas prvých piatich rokov, daňová uľava neplatí, až po jej uplynutí.
3. Nový Zéland
Jeho liberálne založená ekonomika patrí medzi šesť najlepších na svete. Poskytuje stabilitu, nezávislosť a útočisko pre investorov. Od dane sú oslobodené zisky z predaja akcií a iných investícií.
2. Belize
Táto malá krajina je dlhé roky útočiskom pre záhraničných investorov. Bývalá britská kolónia (Britský Honduras) je jedinou anglicky rozprávajúcou krajinou Strednej a Latinskej Amerike. Už dlhšiu dobu uvažuje nad zjednodušením prijatia občianstva pre záhraničné osoby, aby aj v tejto oblasti držala krok s konkurenciou. Tým, že od dane sú oslobodené všetk zisky z investícií, Belize patrí medzi najatraktívnejšie krainy svte v oblasti investovania.
1. Hongkong
Dlhé roky patrí medzi najvoľnejšie krajiny sveta pre všetkých investorov túžiacich „točiť“ svoj kapitál. Táto metropola a štát v jednom láka investorov zo všetkých kútov sveta. Úcta ku kapitálu je v týchto končinách tradíciou. Z toho dôvodu sú od dane oslobodené všetky zisky z investícií. Oslobodené od dane sú aj zisky z predaja akcií a opcií. Dôležité je, aby investor sa ešte ped odchodom z krajiny zbavil všetkých investícií, a to z dôvodu, že Hongkong uzatvorila s mnžostvom krajín dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Similar Posts